Tweet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szakterület

  • polgárjog: peres eljárások ( hatóságok előtti képviselet, kártérítési ügyek, orvosi műhibaperek ) és nem peres eljárások ( végrehajtási ügyek, fizetési meghagyás, polgárjogi szerződések elkészítése és véleményezése, alapítványok )


  • családjog: házasság felbontása, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, házasság érvénytelenítése, gyámhatóság előtti eljárás, házassági vagyonjogi szerződés elkészítése, apaság vélelmének megdöntése


  • ingatlanjog: ingatlan adásvételi szerződés elkészítése és véleményezése,hiteltanácsadás, bérleti szerződés elkészítése és véleményezése, tulajdoni lap lekérése és földhivatali ügyintézés, társasházi ügyek


  • cégjog: társasági szerződések elkészítése és módosítása, gazdasági perek, cégbírósági ügyintézés


  • munkajog: fegyelmi ügyek, kártérítési ügyek, munkaszerződések, perbeli képviselet


  •  öröklési jog: végrendeletek készítése, hagyatéki eljárás, közjegyző előtti képviselet


  • sportjog: sportszerződések készítése és véleményezése, kártérítési ügyek a sportban


Powered by WordPress | New Best Free WordPress Themes | Thanks to New WordPress Themes, Best MLM and Free WP Themes